Page Title

De instelling

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd.

Stageaanbiedingen

Het FPB geeft aan een beperkt aantal universiteitsstudenten (M/V)  de mogelijkheid om een stage te doen.

Voor wie?

Beide voorstellen vereisen een voldoende economische basiskennis en maturiteit, zoals bijvoorbeeld van een masters-student . De duur van de stage is 2 tot 3 maand.

Welke onderwerpen?

De thema’s die in de stages aan bod kunnen komen zijn deze die door het FPB worden gevolgd. Het FPB maakt twee maal per jaar (in februari en augustus) een lijst op van mogelijke onderwerpen met voor elke onderwerp enkele voorwaarden. U vindt deze hier. Dit is een niet-limitatieve lijst.

Procedure

Indien u interesse hebt voor een onderwerp uit de opgegeven lijst of zelf een onderwerp wenst aan te brengen, kan u mevrouw Françoise Herbiet contacteren (fh@plan.be) met informatie over een onderwerp waarvoor u geïnteresseerd bent, alsook informatie m.b.t. de opleiding die u volgt, uw studieresultaten en de duur van de stage. U ontvangt dan informatie over het vervolg van de procedure.

Timing

Twee maal per jaar (in juni en oktober) selecteert het FPB de kandidaten. U dient hiertoe ten laatste eind mei of eind september uw blijk van interesse in te sturen.

Geldende stageaanbiedingen

Geen gegevens

Please do not visit, its a trap for bots