Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Webinar : Voorstelling van de pilootstudie over de arbeidsduurvermindering met loonbehoud 

Op donderdag 7 december 2023 (11u00 tot 12u30) organiseert het Federaal Planbureau een gratis webinar over de 4-daagse werkweek met collectieve arbeidsduurvermindering en zonder loonverlies. 

Andere landen testen de 4-daagse werkweek met een arbeidsduurvermindering tot 32 uur zonder loonverlies. België volgt dit voorbeeld en lanceert een pilootstudie in bedrijven die vrijwillig deelnemen.

De effecten van een collectieve arbeidsduurvermindering zijn onderwerp van discussie. Daarom zal het Federaal Planbureau, in samenwerking met een universiteit, in 2024 een studie uitvoeren om bedrijven op te volgen die vrijwillig en gedurende zes maanden een 4-daagse werkweek, met arbeidsduurvermindering en zonder loonverlies, invoeren. Het doel is om de effecten van een arbeidsduurvermindering op o.a. het welzijn van werknemers, de productiviteit, de werkgelegenheid en het financiële evenwicht van bedrijven te objectiveren en beter te begrijpen. Deelnemende bedrijven aan de pilootstudie kunnen wetenschappelijke ondersteuning en financiële steun krijgen in de vorm van bijdrageverminderingen. Naast informatie over de studie zullen organisaties die de 4-daagse werkweek met arbeidsduurvermindering hebben ingevoerd ook hun ervaringen delen.

View recording

Sprekers

 • Maritza López Novella is arbeidsmarktexpert bij het Federaal Planbureau. Ze is geïnteresseerd in de evaluatie van overheidsbeleid met betrekking tot de arbeidsmarkt. Ze heeft studies uitgevoerd over de loonvorming en -ontwikkeling en over de impact van maatregelen die erop gericht zijn de loonkosten te verminderen en de beroepsloopbaan te verlengen. Haar huidige onderzoek richt zich op de impact van de verhoging van het minimumloon op de werkgelegenheid en de collectieve arbeidsduurvermindering.
 • Jeroen Lievens is gender- en diversiteitsexpert bij Femma vzw. In 2019 was hij een van de initiatiefnemers van het experiment met de 30-urenweek bij Femma en in 2022 faciliteerde hij de invoering van de permanente 32-urenweek.
 • Camille Darde is directrice menselijke rijkdom bij elmy, een onafhankelijke leverancier van groene en Franse elektriciteit aan particulieren en bedrijven, gevestigd in Lyon. Bekommerd om de sociale verantwoordelijkheid van een snelgroeiende economische sector, heeft elmy de arbeidsduur voor al haar werknemers teruggebracht tot 4 dagen, met behoud van hun loon.
 • Pedro Gomes is professor economie aan de Universiteit van Birkbeck in Londen. Als voormalig doctorandus van Nobelprijswinnaar Christopher Pissarides aan de London School of Economics, is hij de auteur van het boek Friday is the new Saturday, gepubliceerd in 2021 en vertaald in het Portugees, Italiaans en Koreaans. Pedro Gomes verdedigt een apolitieke visie van de arbeidsduurvermindering tot 4 dagen en legt uit hoe dit in overeenstemming is met alle stromingen in het economische denken. Op verzoek van de regering coördineert hij het experiment rond de 4-dagenweek in Portugal (2023).

Praktische informatie

 • Taal: de presentaties zullen plaatsvinden in het Nederlands, Frans en Engels. Er is geen simultaanvertaling voorzien
 • Doelpubliek: bedrijven en organisaties uit de privésector
 • Deelnamelink: de deelnamelink ontvangt u enkele dagen voor de aanvang van de webinar

Contact

Maritza López Novella (mln@plan.be)

Programma

11u00 

Welkomstwoord

Saskia Weemaes, adjunct-Commissaris, Federaal Planbureau

 

11u05 

Voorstelling van de pilootstudie

Maritza López Novella, arbeidsmarktexperte, Federaal Planbureau

11u20 

Getuigenissen van organisaties die de 4-dagenweek met arbeidsduurvermindering en loonbehoud hebben doorgevoerd

 • Jeroen Lievens, gender- en diversiteitsexpert bij Femma (België)
 • Camille Darde, directrice menselijke rijkdom, elmy (Frankrijk)

 

11u50 

Eerste resultaten van het pilootproject over de 4-dagenweek in Portugal

Pedro Gomes, Professor aan de Universiteit van Birkbeck in Londen

12u05   

Q&A

12u30   

Einde

  Verwante documenten

  None

  Thema's

None

  JEL

None

  Keywords

None

Please do not visit, its a trap for bots