Page Title

Indicatoren

Om de huidige toestand van de Belgische economie te evalueren, actualiseert het FPB regelmatig een reeks indicatoren. Die indicatoren betreffen de macro-economische situatie van de economieën van België, zijn drie buurlanden en de eurozone, alsook de transportsector.

Indicatoren

Laatste updates

General economic indicators   28/02/2024

This section aims to provide a general overview of the macroeconomic stance of Belgium, its three neighbouring countries and the euro area as a whole. For some indicators, their American and Japanese counterparts are added to provide a global perspective.

Please do not visit, its a trap for bots