Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

De aanbod- en gebruikstabellen 2010 & De input-outputtabellen 2010 (22/12/2015)

!

Bovenstaande HTML-versie van het communiqué bevat doorgaans niet alle informatie van de PDF-versie. Voor een volledige versie (met grafieken en tabellen), download het communiqué in PDF-formaat hieronder of in het kader 'PDF & downloads' rechtsbovenaan.

Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) publiceert vandaag, dinsdag 22 december 2015, de cijfergegevens van de aanbod- en gebruikstabellen (AGT) en de input-outputtabellen (IOT) voor het jaar 2010. In de thans gepubliceerde AGT 2010 wordt, behalve met kwalitatieve verbeteringen in de gedetailleerde nationale rekeningen, ook rekening gehouden met de harmonisatie van de economische activiteitscodes binnen het INR. De IOT 2010, die gebaseerd zijn op de AGT 2010, worden voor het eerst gepubliceerd volgens de ESR2010 methodologie.

De voorgestelde AGT en IOT vormen samen het input-outputsysteem dat tot het raamwerk van de nationale rekeningen behoort. Conform de methodologie van het ESR2010 waarborgt het input-outputsysteem bovendien de coherentie van de nationale rekeningen. De tabellen zijn gebaseerd op de aggregaten 2010 uit de in september 2015 gepubliceerde versie van de gedetailleerde nationale rekeningen.

Het input-outputsysteem beschrijft op gedetailleerde wijze het productieproces en de goederen- en dienstenstromen in de Belgische economie. De AGT en de IOT zijn een interessante basis voor verschillende soorten van economische analyses met een structureel karakter.

  Thema's

  JEL

None

  Keywords

None

Please do not visit, its a trap for bots