Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Input-outputtabellen 2015 (20/12/2019)

!

Bovenstaande HTML-versie van het communiqué bevat doorgaans niet alle informatie van de PDF-versie. Voor een volledige versie (met grafieken en tabellen), download het communiqué in PDF-formaat hieronder of in het kader 'PDF & downloads' rechtsbovenaan.

Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) publiceert deze vrijdag 20 december 2019, een nieuwe versie van de aanbod- en gebruikstabellen (AGT) voor het jaar 2015 en van de input-outputtabellen (IOT) die ervan zijn afgeleid, samen met de aanbod- en gebruikstabellen voor het jaar 2016 die voor de eerste keer werden opgemaakt.

De AGT en IOT vormen samen het input-outputraamwerk dat integraal deel uitmaakt van de nationale rekeningen en de coherentie van die laatste waarborgt. De ramingen van de variabelen zijn conform de methodologie van het ESR2010 en coherent met de in oktober 2019 gepubliceerde versie van de gedetailleerde nationale rekeningen. In vergelijking met de eerste versie van de input-outputtabellen 2015 gepubliceerd in december 2018, is in de voorliggende tabellen de methodologische herziening van de nationale rekeningen geïntegreerd. De methodologische revisie werd door België ingevoerd in 2019  overeenkomstig de aanbevelingen van Eurostat.

Het input-outputraamwerk beschrijft op gedetailleerde wijze het productieproces en de goederen- en dienstenstromen in de Belgische economie. De AGT worden in essentie opgesteld voor statistische doeleinden, terwijl de IOT vooral gebruikt worden voor verschillende soorten analyses met een structureel karakter.

 

  Thema's

  JEL

None

  Keywords

None

Please do not visit, its a trap for bots