Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

De huidige ontwikkeling van België is onhoudbaar volgens duurzaamheidsrapport (07/02/2023)

!

Bovenstaande HTML-versie van het communiqué bevat doorgaans niet alle informatie van de PDF-versie. Voor een volledige versie (met grafieken en tabellen), download het communiqué in PDF-formaat hieronder of in het kader 'PDF & downloads' rechtsbovenaan.

Het welzijn van de jongeren in België gaat er al jaren op achteruit en de coronacrisis versterkte dit fenomeen. Dat brengt risico’s met zich mee voor de maatschappij en de economie, aangezien jongeren de belangrijkste werkkrachten voor de toekomst vormen. Zonder verandering zal het welzijn van toekomstige generaties erop achteruit gaan. Dat blijkt uit een nieuw duurzaamheidsrapport van het Federaal Planbureau.

Op basis van ruim 80 indicatoren heeft het Federaal Planbureau onderzocht hoe het in België gesteld is met de maatschappelijke ontwikkeling. Daarnaast heeft het de evolutie van het welzijn van de huidige generaties berekend, maar ook de impact ervan op het welzijn van toekomstige generaties.

België haalt minder dan de helft van de duurzaamheidsdoelstellingen

Om na te gaan hoe België er vandaag voor staat op het vlak van duurzame ontwikkeling analyseerde het Federaal Planbureau 51 indicatoren. Voor slechts 20 van de 51 indicatoren is ons land op weg om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Sommige indicatoren gaan de goede richting uit zoals fijn stof, het aantal dagelijkse rokers of onderzoek en ontwikkeling. Andere indicatoren evolueren minder gunstig zoals duurzame visvangst, leesvaardigheid of energieproductiviteit.

Het welzijn van de jongeren baart zorgen 

Het Federaal Planbureau bekeek ook het welzijn van de huidige generatie van 18 jaar en ouder. Het welzijn ging er tijdens de coronacrisis gemiddeld met 9,5 % op achteruit, maar vooral jongeren werden in die periode hard getroffen: het welzijn van de 18-29-jarigen ging er het sterkst op achteruit met 15,9 %, terwijl dat van de 70-plussers slechts met 2,4 % daalde. Hoe jonger men is, hoe meer het welzijn daalt.

Dit baart zorgen om twee redenen: niet enkel ging het welzijn van de jongeren er in het verleden al op achteruit, deze jongeren vormen ook de belangrijkste werkkracht voor de toekomst van de Belgische economie. Zonder verandering kan deze situatie een negatieve impact hebben op de sociale en economische ontwikkeling van ons land.

Hoe houdbaar is het welzijn in België?

Daarvoor bekeek het Federaal Planbureau de evolutie van de middelen die de toekomstige generaties nodig hebben om hun welzijn op te bouwen. Het menselijk kapitaal, onder andere gemeten op basis van het aantal diploma’s in het hoger onderwijs, is de afgelopen tiental jaren licht gestegen. Dit is ook het geval voor het sociaal kapitaal, dat onder meer kijkt naar het vertrouwen in de instellingen. Deze twee evoluties steunen op gegevens tot 2018. 

Het economisch kapitaal, dat onder meer rekening houdt met de infrastructuur, is sterk gestegen. Het milieukapitaal, waaronder water en biologische diversiteit, gaat er daarentegen aanzienlijk en continu op achteruit sinds het begin van de jaren 90.

Patricia Delbaere, experte duurzame ontwikkeling bij het Federaal Planbureau: “Onze studie toont aan dat de huidige ontwikkeling van ons land onhoudbaar is. Zonder verandering zullen toekomstige generaties over minder milieubronnen beschikken, wat een negatieve impact zal hebben op hun welzijn.” 

De indicatoren werden bijgewerkt met de eind oktober 2022 beschikbare gegevens. 

Het rapport bevat ook een vergelijking van België met andere landen en de impact van de levensstijl in België op de rest van de wereld. Naar bevolkingscategorieën toe, analyseert het rapport de resultaten niet alleen volgens leeftijd, maar ook volgens geslacht, opleiding en inkomen. Op www.indicators.be zijn de resultaten ook beschikbaar per gewest, maar deze zijn in het rapport niet geanalyseerd.

  Beschikbare gegevens

None

  Thema's

  JEL

None

  Keywords

None

Please do not visit, its a trap for bots