Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Internal event : Indicatoren, doelstellingen en scenario's van duurzame ontwikkeling 

Het Federaal Planbureau (FPB) heeft het genoegen u uit te nodigen op het seminarie “Indicatoren, doelstellingen en scenario's van duurzame ontwikkeling” dat zal plaatsvinden op woensdag 3 maart 2010 om 14 uur. Die namiddag proberen we de volgende vraag te beantwoorden: "Neemt onze samenleving haar doelstellingen van duurzame ontwikkeling ernstig?".

Het debat over de instrumenten om de vooruitgang te meten, is zeer actueel. Dat debat vertrekt van de vaststelling dat het onmogelijk is alle informatie in één enkele indicator samen te vatten. Het rapport over indicatoren (2009) analyseert de methodologische en beleidsaspecten die verbonden zijn met de keuze van verscheidene synthetische indicatoren, zoals de ecologische voetafdruk en de index van de menselijke ontwikkeling. Het presenteert ook een multi-thematische tabel met indicatoren. De trends van die indicatoren worden geconfronteerd met doelstellingen om een vijftigtal duurzame-ontwikkelingsproblemen op te lossen, onder meer op het vlak van energie en voeding.

Kunnen die indicatoren helpen om een visie op de langetermijnevolutie van zulke thema's uit te werken? De debatten over transitie om de energie- en voedselcrisis aan te pakken, zijn actueel. Dat de ‘Europa 2020’-strategie op de agenda staat van de lentetop van de Europese Raad, wijst eveneens op de nood aan transitie. Het huidige gebrek aan visie op realiseerbare evoluties naar doelstellingen van duurzame ontwikkeling wordt erkend als een van de hindernissen voor hun realisatie. Het rapport over scenario’s (2007) verkent de voorwaarden voor een transitie tussen vandaag en 2050. Het doet dat aan de hand van twee scenario's die de door België onderschreven sociale, milieu- en economische verbintenissen ernstig nemen.

Die vragen zullen worden behandeld aan de hand van analyses van de Task Force Duurzame Ontwikkeling van het FPB. De discussie zal worden ingeleid door sprekers van het Institut national de la statistique et des études économiques (Frankrijk) en van de United Nations University – Maastricht Economic and social Research and training centre on Innovation and Technology (Nederland). U vindt hierbij het gedetailleerde programma en ook wat praktische informatie.

Speakers

  Verwante documenten

    None

  Thema's

  JEL

None

  Keywords

None

Please do not visit, its a trap for bots