Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Workshop : Voorstelling van de nieuwe energievooruitzichten voor België tegen 2030 

Aansluitend bij het colloquium omtrent het thema klimaat/energie dat de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven organiseert tijdens de voormiddag van 24 november, heeft het Federaal Planbureau het genoegen u uit te nodigen op de voorstelling van de nieuwe energievooruitzichten op lange termijn voor België. Ze heeft plaats tijdens de namiddag van dezelfde dag en op dezelfde plaats.

Als bijlage vindt u een gedetailleerd programma van de voorstelling, alsook de inschrijvingsmodaliteiten. Inschrijven voor deze workshop is gratis maar verplicht, gezien het beperkt aantal plaatsen.

Het Federaal Planbureau brengt om de drie jaar een publicatie uit waarin de energievooruitzichten op lange termijn voor België worden beschreven. De huidige publicatie is de vierde in de reeks en:

  • analyseert de impact van de op Europees niveau voorgestelde reductietrajecten voor broeikasgasemissies op de Belgische energievooruitzichten tegen 2030;
  • houdt rekening met het wetgevend Klimaat- en Energiepakket, maar baseert zich tevens op twee recente studies van de Europese Commissie over de opvoering van de Europese reductiedoelstelling voor broeikasgasemissies van 20 naar 30% in 2020 en de routekaart naar een concurrerende koolstofarme Europese economie tegen 2050;
  • werpt licht op twee actuele onderwerpen in het Belgische energiedebat: kernenergie voor elektriciteitsproductie en de grootschalige ontwikkeling van elektrische wagens.

Programma

13:45

Onthaal

14:00

Verwelkoming

Dhr. Henri Bogaert, Commissaris bij het Plan

14:05

Energievooruitzichten voor België tegen 2030

Mevr. Danielle Devogelaer en Dr. Dominique Gusbin (Federaal Planbureau)

15:00

De uitdagingen voor België

Jehan Decrop (Adviseur - Kabinet van Minister Jean-Marc Nollet) en Isabelle Callens (Directeur Economisch Departement - VBO)
 

15:15

Vragenronde

15:45

Afsluiting

 

Inschrijven is gratis, maar verplicht. Sluiting: 17 november 2011. Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 60 personen.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:
Béatrice Duquet, tel.: 02/507.74.11, e‐mail: bd@plan.be

  Verwante documenten

    None

  Thema's

None

  JEL

None

  Keywords

None

Please do not visit, its a trap for bots