Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Webinar : Fuel for the future - Hoe ziet de Belgische energiemix eruit in 2050? 

In deze presentatie wordt de plaats die waterstof kan innemen in het toekomstige Belgische energiesysteem tegen 2050 onder de loep genomen. Twee uiteenlopende evoluties van het (eind)energieverbruik worden geschetst: enerzijds een verregaande elektrificatie van het finaal energieverbruik en anderzijds een voortgezet en groter gebruik van gas voor vervoer, (industriële) warmte en elektriciteitsopwekking. Verschillende uitkomsten van de twee toekomstvisies worden beschreven zoals de netto-invoer van elektriciteit, de flexibele vraag en de productie van waterstof.

Spreker

Danielle Devogelaer, FPB

View recording

 

Opmerkingen

De presentatie wordt in het Nederlands gegeven met slides in het Frans

  Thema's

None

  JEL

None

  Keywords

None

Please do not visit, its a trap for bots