Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

External event : Potential Growth and Fiscal Challenges 

De voormiddag zal gewijd zijn aan het begrip ‘potentiële groei’ en de verschillende beschikbare evaluaties. In de namiddag zullen het probleem van de langetermijnhoudbaarheid van de overheidsfinanciën in een context van economisch herstel en de mogelijke antwoorden van het economisch beleid aan bod komen. Zowel internationale als nationale dimensies zullen worden belicht.

De financiële crisis heeft een bruusk en ingrijpend effect gehad op de economische groei. Hoe zal die groei in de loop van de volgende jaren evolueren ? Experts trachten die vraag te beantwoorden door de huidige en toekomstige productiecapaciteit van de economie te evalueren en na te gaan wanneer die productiecapaciteit opnieuw ten volle zal kunnen worden benut.

De toekomstige evolutie van de overheidsfinanciën wordt onder meer bepaald door de evolutie van de economische groei, die op zijn beurt wordt beïnvloed door het begrotingsbeleid. Reeds voor het uitbreken van de crisis was de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn een hoofdbekommernis, gelet op de verwachte gevolgen van de vergrijzing. In welke mate heeft de vertraagde economische groei het probleem van de houdbaarheid van de overheidsfinanciën verergerd ? Hoe kan het economisch beleid inspelen op de drievoudige uitdaging van de uitdoving van de relanceplannen, de noodzakelijke budgettaire consolidatie en de budgettaire kosten van de vergrijzing ?

Die vragen zullen worden behandeld aan de hand van analyses van de Europese Commissie, de OESO en het FPB zelf.

Programma

Welcome address,
Henri Bogaert, Federal Planning Bureau

Potential growth

Short and long run impact of the financial crisis on potential output,
Kieran Mc Morrow, European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs

Potential output after the crisis,
Philip Bagnoli, OECD, Economics Department

Uncertainty surrounding output gap estimates - The Belgian case,
Igor Lebrun, Federal Planning Bureau

Fiscal challenges

Sustainable public finances in a turbulent EU economy,
Lucio PENCH, Head of Unit, Fiscal policies in the euro area and the EU , European Commission, DG ECFIN

Challenges in restoring fiscal sustainability,
Jorgen Elmeskov, OECD, Economics Department

Challenges and strategies for Belgian public finances,
Henri Bogaert, Federal Planning Bureau

  Verwante documenten

    None

  Thema's

None

  JEL

None

  Keywords

None

Please do not visit, its a trap for bots