Page Title

De instelling

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd.

Twee economisten (M/V/X) – Contract van onbepaalde duur en contract van bepaalde duur (4 jaar) 19/09/2022

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

De gevolgen van de Russisch – Oekraïense oorlog zetten de economie en koopkracht van de gezinnen stevig onder druk. Die uitdaging komt nog bovenop de vereisten van de klimaattransitie. Meer dan ooit is er nu nood aan creatieve oplossingen, met bovendien een stevige wetenschappelijke basis. Het Federaal Planbureau wil jou de mogelijkheid bieden hieraan mee te werken.

Functie

Je zal, in nauwe samenwerking met je collega’s van de equipe ‘Energie en Klimaat’ de volgende taken uitvoeren:

 • Bijdragen aan de ontwikkeling van modellen die de economische en koopkrachteffecten van energieprijzen in kaart brengen;
 • Analyseren van maatregelen inzake klimaat- en energiebeleid – met een focus op milieufiscaliteit en stimulansen voor energiebesparende investeringen;
 • Rapporteren van onderzoeksresultaten naar zowel een wetenschappelijk als een breed publiek.

Profiel

 • Je hebt een universitair diploma in de economische wetenschappen (licentie, master, doctoraat), of in een andere discipline mits aanvullende opleiding in kwantitatieve onderzoeksmethoden/toegepaste statistiek/econometrie
 • Je schuwt geen cijfers, vindt vlot je weg in grote databanken, je hebt een goed synthesevermogen en uitstekende schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • Je hebt een grondige kennis van één van de twee landstalen en je hebt voldoende kennis van de andere landstaal om in een tweetalige omgeving te werken. Je kan Engelstalige publicaties opstellen.
 • Je bent enthousiast, nieuwsgierig, pragmatisch en oplossingsgericht.

De volgende criteria worden als troeven beschouwd:

 • Ervaring met toegepaste algemene evenwichts- en/of microsimulatiemodellen;
 • Onderzoekservaring in milieu-economie en/of publieke economie.

Werkgever

Bij het Federaal Planbureau maken we studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. We bestuderen ook de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling. Door te solliciteren bij het Federaal Planbureau kies je voor een onafhankelijke openbare onderzoeksinstelling die als belangrijkste opdracht publieke beleidsondersteuning heeft.

Bovendien hechten we veel belang aan het milieubeheer en de diversiteit van onze personeelsleden. Op het Federaal Planbureau werken een honderdtal werknemers.

Binnen het Federaal Planbureau behoort de equipe ‘Energie en Klimaat’ tot de Sectorale Directie en staat ze in voor de opmaak van de energievooruitzichten op lange termijn voor België en aan de analyse van energie-, klimaat- en milieumaatregelen in het kader van de wettelijke opdrachten van het FPB, waaronder ook de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s.

Wedde en voordelen

De bezoldiging is verbonden aan de graad van expert in weddenschaal A23 van het federaal openbaar ambt. De geïndexeerde bruto-maandwedde bedraagt momenteel minimaal 5.106,64 euro, 5.337,30 euro na drie jaar en 5.875,52 euro na tien jaar. Je loon bij je aanwerving houdt rekening met je verworven nuttige ervaring.

Naast het loon krijg je tal van voordelen:

 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer,
 • flexibele uurregeling en telewerk voor een goed evenwicht tussen werk en privéleven
 • maaltijdcheques, voordelige hospitalisatieverzekering, aanvullend pensioen, fietsvergoeding en een voordelig gsm-abonnement,
 • opleidingsmogelijkheden,
 • gloednieuwe infrastructuur en ergonomisch meubilair.

Door zijn centrale ligging in Brussel is het Federaal Planbureau vlot bereikbaar met alle vervoermiddelen. Ons gebouw is daarnaast toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit.

Selectieprocedure

Er wordt een voorselectie gemaakt op basis van de kandidaturen. De definitieve selectie gebeurt aan de hand van interviews door een jury samengesteld uit experten van het Federaal Planbureau.

Kandidaatstelling

Beantwoord je aan het gezochte profiel? Aarzel niet om te solliciteren. We moedigen vrouwen en jongeren actief aan om zich kandidaat te stellen.

Bezorg je motivatiebrief, vergezeld van een uitgebreid CV en een afschrift van je diploma’s, via jobs@plan.be, ten laatste op 15 oktober 2022 aan Saskia Weemaes, Commissaris bij het Planbureau ad interim (referentie SDDS/2022/05)

Vermeld in je kandidatuur de relevante behaalde academische graden voor de diploma’s, evenals de onderwerpen van de thesis en/of eindverhandeling in het kader van die studies.

Bijkomende inlichtingen in verband met de inhoud van deze functie kan je krijgen bij Alex Van Steenbergen (02/507.73.37 – avs@plan.be). Andere inlichtingen kunnen kan je krijgen bij Françoise Herbiet (02/507.73.26 – fh@plan.be).

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

Please do not visit, its a trap for bots