Page Title

De instelling

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd.

Universitair (M/V/X) - Contract van bepaalde duur (2 jaar) 28/09/2023

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

Het Federaal Planbureau (FPB) is op zoek naar een Franstalige of Nederlandstalige universitair voor een contract van bepaalde duur te werken binnen de Task Force Duurzame Ontwikkeling (TFDO). Wil je beleidsbeslissingen op het gebied van duurzame ontwikkeling helpen ondersteunen? Ben je enthousiast, nieuwsgierig en hou je van uitdagingen? We zijn geïnteresseerd in jouw profiel.

Functiebeschrijving

In samenwerking met experten in de sociale, natuur- en exacte wetenschappen werk je mee aan de opdrachten van het Federaal Planbureau op het gebied van duurzame ontwikkeling in het kader van een conventie met de Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Binnen de Task Force Duurzame Ontwikkeling, zal je 

 • meer bepaald werken op socio-economische analyses van de transitie van voedselsystemen, met bijzondere aandacht voor biodiversiteit,
 • deelnemen aan werkzaamheden om deze dimensies in kwantitatieve modellen te integreren,
 • adviezen uitwerken hoe deze modellen verbeterd kunnen worden naar de toekomst toe,
 • wetenschappelijk onderbouwde teksten schrijven die toegankelijk zijn voor een breed publiek.

Profiel

 • Je hebt een universitair diploma en belangstelling voor duurzame ontwikkeling.
 • Je kunt aantonen dat je kennis of ervaring hebt met de transitie van voedselsystemen en biodiversiteit.
 • Je hebt ervaring met kwantitatieve methoden: statistische software, modelbouw, gegevensanalyse, statistische onderzoeksmethoden.
 • Je beschikt over twee jaar ervaring.
 • Je beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden.
 • Je kan zowel in teamverband als zelfstandig werken. Sociale ingesteldheid en communicatieve vaardigheden zijn onmiskenbare pluspunten voor deze functie.
 • Je beheerst één van de twee landstalen en je hebt voldoende kennis van de andere landstaal om in een tweetalige omgeving te werken.
 • Je beheerst de Engelse taal voldoende om te kunnen communiceren met je collega’s op Europees en internationaal niveau.

Werkgever

Bij het Federaal Planbureau maken we studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. We bestuderen ook de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling. Door te solliciteren bij het Federaal Planbureau kies je voor een onafhankelijke openbare onderzoeksinstelling die als belangrijkste opdracht publieke beleidsondersteuning heeft.

Bovendien hechten we veel belang aan het milieubeheer en de diversiteit van onze personeelsleden. Op het Federaal Planbureau werken een honderdtal werknemers.

Wedde en voordelen

De bezoldiging is verbonden aan de graad van expert in weddenschaal A23 van het federaal openbaar ambt. De geïndexeerde bruto maandwedde bedraagt momenteel  5 473,05 euro.

Naast het loon krijg je tal van voordelen:

 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer,
 • flexibele uurregeling en telewerk voor een goed evenwicht tussen werk en privéleven,
 • Maaltijdcheques, voordelige hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, aanvullend pensioen en een voordelig gsm-abonnement,
 • opleidingsmogelijkheden,
 • gloednieuwe infrastructuur en ergonomisch meubilair.

Door zijn centrale ligging in Brussel is het Federaal Planbureau gemakkelijk bereikbaar met alle vervoermiddelen. Ons gebouw is daarnaast toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit.

Selectieprocedure

Er wordt een voorselectie gemaakt op basis van de kandidaturen. De definitieve selectie gebeurt aan de hand van interviews door een jury samengesteld uit experten van het Federaal Planbureau en van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Een schrijftest zal eveneens georganiseerd worden.

Kandidaatstelling

Beantwoord je aan het gezochte profiel? Aarzel niet om te solliciteren. We moedigen vrouwen en jongeren actief aan om zich kandidaat te stellen.

Bezorg je motivatiebrief opgesteld in het Nederlands of het Frans, vergezeld van een uitgebreid CV en een afschrift van je diploma’s, via jobs@plan.be, ten laatste op 16/10/2023 aan Baudouin Regout, Commissaris bij het Plan (referentie: SDDS/2023/04).

Vermeld in je kandidatuur de relevante behaalde academische graden voor de diploma’s, evenals de onderwerpen van de thesis en/of eindverhandeling in het kader van die studies.

Bijkomende inlichtingen in verband met de inhoud van deze functie kan je krijgen bij Patricia Delbaere (02/507.74.73- dp@plan.be). Andere inlichtingen kan je krijgen bij Françoise Herbiet (02/507.73.26 – fh@plan.be).

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

Please do not visit, its a trap for bots