Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

De economische impact van een hervorming van de professionele diensten in België (05/07/2018)

!

Bovenstaande HTML-versie van het communiqué bevat doorgaans niet alle informatie van de PDF-versie. Voor een volledige versie (met grafieken en tabellen), download het communiqué in PDF-formaat hieronder of in het kader 'PDF & downloads' rechtsbovenaan.

De simulaties die zijn uitgevoerd door het Federaal Planbureau tonen dat de liberalisering van juridische diensten, diensten van boekhouders en architecten de economische groei zowel op korte als lange termijn ondersteunt. Die positieve impact wordt verklaard door de verbeterde werking van deze diensten en de positieve impact op de andere bedrijfstakken die deze diensten als input gebruiken in hun productieprocessen. Die ondersteuning van de groei maakt het ook mogelijk een budgettaire marge te creëren.

De professionele diensten zijn belangrijk voor de andere bedrijfstakken

De analyse spitst zich toe op de juridische diensten (wettelijke vertegenwoordigers, notarissen, advocaten), de boekhoudkundige diensten (accountants, auditors), activiteiten van architecten (architecten, interieurarchitecten, landschapsarchitecten) en ingenieurs (ingenieurs, technische consultants).

Die activiteiten zijn belangrijk voor de economie. Samen vertegenwoordigen ze ongeveer 4 % van de binnenlandse toegevoegde waarde en werkgelegenheid. Naast de rechtstreekse bijdrage van die diensten tot de economie zijn ze ook economisch relevant omdat ze nauw verbonden zijn met andere bedrijfstakken, niet alleen als gebruikers van inputs maar vooral als leveranciers van inputs voor de rest van de economie.

Die activiteiten zijn ook meer gereguleerd in België dan in de buurlanden of dan gemiddeld in de Europese Unie, met uitzondering van de ingenieursactiviteiten die volgens de reguleringsindex van de OESO niet onderhevig zijn aan een specifieke regelgeving in België.

Er worden twee hervormingsscenario’s overwogen

Er worden twee hervormingsscenario’s overwogen: een licht scenario dat hoofdzakelijk overeenkomt met het opheffen van de beperkingen inzake publiciteit en de toegelaten vennootschapsvormen om de activiteit uit te oefenen en een meer ambitieus scenario dat ook betrekking heeft op de vermindering van de beperking op het uitoefenen van andere activiteiten naast de gereguleerde activiteit. De twee scenario’s vertalen zich in een daling van de Reguleringsindex van de niet-verwerkende nijverheid (NMR) van de OESO: het lichte scenario stemt overeen met een daling van de NMR-index van België van 2,63 tot 2,16 en in het meer ambitieuze scenario bedraagt de index 1,74.

De potentiële economische impact van die twee hervormingsscenario’s wordt gesimuleerd aan de hand van het stochastisch dynamisch algemeen evenwichtsmodel van de Europese Commissie, QUEST III R&D.

Het blijkt dat de beperkte hervorming die overeenkomt met het lichte scenario al kan leiden tot een stijging van het bbp met 0,15 % na drie jaar en tot een toename met 0,21 % na 20 jaar. Het meest ambitieuze hervormingsscenario, dat de mate van regulering in België zou terugbrengen tot een niveau onder het EU-gemiddelde, maar nog steeds aanzienlijk boven het niveau in de drie minst gereguleerde EU-landen (Denemarken, Finland en Zweden), zou het bbp het derde jaar verhogen met 0,29 % en met 0,39 % na 20 jaar. Aangezien die hervormingen bovendien budgettair neutraal zijn en een impuls geven aan de bbp-groei creeren ze budgettaire manoeuvreerruimte die zou kunnen worden gebruikt om de belastingen of de schuldgraad te verlagen.

 

Voor meer informatie: Dirk Verwerft, 02/507.73.25., dv@plan.be

  Beschikbare gegevens

None
Please do not visit, its a trap for bots