Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

De Belgische economie zou dit jaar nog haar niveau van vóór de coronacrisis bereiken (09/09/2021)

!

Bovenstaande HTML-versie van het communiqué bevat doorgaans niet alle informatie van de PDF-versie. Voor een volledige versie (met grafieken en tabellen), download het communiqué in PDF-formaat hieronder of in het kader 'PDF & downloads' rechtsbovenaan.

De Belgische economie zou in 2021 groeien met 5,7 % en in 2022 met 3 %. De economische activiteit zou in het vierde kwartaal van dit jaar haar niveau van vóór de corona-uitbraak bereiken. De binnenlandse werkgelegenheid zou over 2021 en 2022 samen met 73 000 personen toenemen. Dat blijkt uit nieuwe vooruitzichten van het Federaal Planbureau in opdracht van het Instituut voor de Nationale Rekeningen.

De economische groei trekt aan in 2021

De economische groei in 2021 (5,7 %) ligt in lijn met de vooruitzichten van juni 2021 (5,5 %). In de loop van 2022 zou de kwartaalgroei van het bbp zich geleidelijk normaliseren, wat leidt tot een minder uitgesproken groei van 3 %, met de uitvoer en vooral de particuliere consumptie als sterkhouders.

De inflatie neemt nog enkele maanden toe onder impuls van hogere energieprijzen

De inflatie van de consumptieprijzen lag de voorbije maanden een stuk hoger dan voorzien, wat vooral een gevolg was van onverwacht hoge prijzen voor aardgas en elektriciteit. Tijdens de volgende maanden zou de inflatie verder toenemen tot ruim 3 % rond de jaarwisseling. In de loop van 2022 wordt een geleidelijke daling van de energieprijzen verwacht die zal leiden tot een afkoeling van de inflatie.

Op jaarbasis zou de inflatie uitkomen op 1,9 % in 2021 en 2,1 % in 2022, terwijl de gezondheidsindex met respectievelijk 1,6 % en 2,1% zou toenemen. De vorige spilindex (109,34) werd in augustus 2021 overschreden en de huidige spilindex (111,53) zou bereikt worden in juni 2022.

De werkgelegenheid zou toenemen met 73 000 personen over de periode 2021-2022

De groei van de werkgelegenheid was robuust tijdens de jongste vier kwartalen, maar zou stilvallen in het vierde kwartaal van 2021, om slechts geleidelijk te hernemen in de tweede helft van 2022. Jaargemiddeld zou de werkgelegenheid daardoor sterker toenemen in 2021 (+59 600 personen) dan in 2022 (+13 200 personen). Het aantal werklozen zou daardoor in 2021 dalen met 25 700, maar in 2022 opnieuw toenemen met 19 000.

Voor meer informatie

Rik Vanhauteghem – Communicatieadviseur, rvh@plan.be, 0472/78 29 81

  Beschikbare gegevens

None

  Thema's

  JEL

None

  Keywords

None

Please do not visit, its a trap for bots