Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

13 miljoen inwoners in België in 2070 (08/02/2022)

!

Bovenstaande HTML-versie van het communiqué bevat doorgaans niet alle informatie van de PDF-versie. Voor een volledige versie (met grafieken en tabellen), download het communiqué in PDF-formaat hieronder of in het kader 'PDF & downloads' rechtsbovenaan.

De Belgische bevolking zal tegen 2070 met 1,3 miljoen toenemen tot 12,9 miljoen inwoners, maar de jaarlijkse groei vertraagt. De belangrijkste factor in deze groei? De internationale migratie. Daarnaast vertoont de levensverwachting van de Belgen opnieuw een opwaartse trend vanaf 2021. Dit blijkt uit de nieuwe bevolkingsvooruitzichten van het Federaal Planbureau.

In vergelijking met de laatste drie decennia is het gemiddeld aantal bijkomende inwoners per jaar gehalveerd: tussen 1992 en 2020 steeg dat aantal met 52 000 per jaar, maar tussen 2021 en 2070 zal de toename 27 000 inwoners bedragen.

Bepalende factoren

De internationale migratie blijft tot 2070 de belangrijkste drijvende kracht achter de demografische groei. De geboorten overtreffen de sterfgevallen tot 2040, wat de groei doet toenemen. Maar nadien is het andersom.

Marie Vandresse, bevolkingsexperte bij het Planbureau: “Internationale migratie is de afgelopen 20 jaar de belangrijkste motor achter de bevolkingsgroei geweest en dat zal ook in de toekomst het geval blijven. Op lange termijn blijven de migratiestromen hoog, maar zij nemen niet meer toe. De toestroom uit de landen buiten de Europese Unie zal toenemen, maar de afname van de migratie uit nieuwe EUlidstaten, met name Roemenië, Polen en Bulgarije zal dit compenseren.”

Bijzonder zwakke groei in het Brussels gewest

In 2070 zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 100 000 extra inwoners tellen (+7 %). Het Waals Gewest en het Vlaams Gewest krijgen er respectievelijk 200 000 (+6 %) en 1 000 000 (+15 %) inwoners bij. De groei is vrij laag om diverse redenen: per jaar liet het Brussels Gewest sinds 1992 een gemiddelde groei van 9 000 inwoners optekenen, maar vanaf 2021 bedraagt deze groei slechts 2 000 inwoners. De komende jaren zal de bijdrage tot de bevolkingsgroei van zowel de geboorten als de internationale migratie vrijwel
ongedaan gemaakt worden door de uitstroom uit Brussel naar de andere twee gewesten. De groei van de bevolking in het Vlaams en het Waals Gewest wordt afgeremd, omdat er meer sterfgevallen zullen zijn dan geboorten. De bevolking van het Waals Gewest zal met gemiddeld 4 000 inwoners per jaar toenemen (tegenover 13 000 sinds 1992), die van het Vlaams Gewest met 21 000 (tegenover 30 000 sinds 1992).

Belgen zullen langer leven

In 2070 zal de levensverwachting 90 jaar bedragen voor vrouwen en 88 jaar voor mannen, tegenover 84 en 80 jaar vandaag. De vergrijzing van de bevolking leidt tot een toename van het aantal mensen dat in collectieve huishoudens woont, vooral bij de 80-plussers. Hun aantal stijgt vanaf 2030 en verdubbelt tegen 2070.

Impact van de coronacrisis

Algemeen genomen zou de coronacrisis geen invloed hebben op de bevolkingsgroei op lange termijn. In tegenstelling tot de vorige vooruitzichten hebben de beperkingen op de internationale verplaatsingen in 2020 nauwelijks een weerslag gehad op de internationale
migratiestromen. Ook stijgt de levensverwachting opnieuw vanaf 2021. Volgens het rapport van het Planbureau zou de coronapandemie ook geen sterke impact hebben op de vruchtbaarheid.

  Beschikbare gegevens

None
Please do not visit, its a trap for bots