Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Uitzonderlijke bevolkingsgroei in België in 2022 door de oorlog in Oekraïne (31/01/2023)

!

Bovenstaande HTML-versie van het communiqué bevat doorgaans niet alle informatie van de PDF-versie. Voor een volledige versie (met grafieken en tabellen), download het communiqué in PDF-formaat hieronder of in het kader 'PDF & downloads' rechtsbovenaan.

België verwacht in 2022 een uitzonderlijke bevolkingsgroei van bijna 104 000 inwoners. Nadien schommelt die groei jaarlijks rond 31 000 inwoners tot 2070. Tussen 2022 en 2070 groeit het aantal inwoners in het Brussels Gewest nauwelijks aan, terwijl de groei sterk blijft in Vlaanderen (19 %) en matig in Wallonië (6 %). Dat blijkt uit de bevolkingsvooruitzichten van het Federaal Planbureau voor de periode 2022-2070.

Op korte termijn leidt de oorlog in Oekraïne tot een sterkere bevolkingsgroei

Om de bevolkingsgroei te bepalen, heeft het Federaal Planbureau in zijn vooruitzichten rekening gehouden met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. In België heeft de internationale migratie in 2022 een netto-effect van ongeveer 100 000 bijkomende inwoners, een uitzonderlijk cijfer dat wordt verklaard door de komst van de Oekraïense vluchtelingen. Het aantal personen dat, ongeacht de nationaliteit, in België aankomt wordt geraamd op meer dan 229 000, en het aantal personen dat België verlaat op bijna 129 000. Internationale migratie is de enige drijvende kracht achter de bevolkingsgroei in 2022.

Op lange termijn, stabilisering van de migratiestromen

In zijn vooruitzichten is het Federaal Planbureau uitgegaan van een scenario waarbij de helft van de vluchtelingen in 2024 terugkeert naar Oekraïne en de andere helft blijft en het gezin naar België haalt. Het migratiesaldo, namelijk het verschil tussen immigratie en emigratie, daalt tot iets meer dan 20 000 personen in 2024. Op lange termijn stabiliseert dit saldo zich rond 25 000 personen per jaar.

Naar meer sterfgevallen dan geboorten

De babyboomgeneratie bereikt geleidelijk de leeftijd waarop de kans op overlijden het grootst is, waardoor het aantal sterfgevallen tot 2055 toeneemt. Op lange termijn bedraagt het gemiddeld aantal kinderen per vrouw 1,72, tegenover 1,86 aan het eind van de jaren 2000. Er zullen in de periode 2045-2065 meer sterfgevallen dan geboorten zijn, wat de bevolkingsgroei op lange termijn afremt. 

Nagenoeg geen groei van het aantal inwoners in Brussel

Rekening houdend met deze ontwikkelingen blijkt uit de vooruitzichten dat België in 2070 13 miljoen inwoners zou tellen. In het Brussels Gewest bedraagt de bevolkingsgroei tussen 2022 en 2070 bijna 0 % en zal de bevolking in 2070 1,2 miljoen inwoners tellen. De uitstroom vanuit Brussel naar Vlaanderen en Wallonië is groter dan de instroom uit deze twee gewesten. Dit negatieve effect op de bevolkingsgroei wordt niet langer gecompenseerd door de bijdragen van de internationale migratie en geboorten. 

Anderzijds blijft de groei van de Vlaamse bevolking in dezelfde periode sterk (+19 %). In 2070 zal Vlaanderen 8 miljoen inwoners tellen (6,7 miljoen op 1 januari 2022), voornamelijk als gevolg van de instroom vanuit Brussel naar Vlaanderen, die groter is dan de uitstroom naar Brussel.

Ten slotte telt de bevolking in Wallonië 3,9 miljoen inwoners in 2070 (3,7 miljoen op 1 januari 2022), of een stijging van 6 % ten opzichte van 2022. Die geringere stijging wordt verklaard door de ongunstige verhouding tussen het aantal sterfgevallen en geboorten over de gehele periode.

  Beschikbare gegevens

None
Please do not visit, its a trap for bots