Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

External event : Economic and fiscal forecasts and the budgetary process within the framework of the Stability and Growth Pact 

Het Federaal Planbureau (FPB) en het CPB (Centraal Planbureau), zijn Nederlandse tegenhanger, organiseren samen het seminarie 'Economic and Fiscal Forecast and the Budgetary Process within the Framework of the Stability and Growth Pact'.

Zoals de Europese Raad bevestigde, is de betrouwbaarheid van de economische vooruitzichten belangrijk voor de overheidsbegrotingen. Meerdere internationale instellingen zoals het IMF, de Europese Commissie en de OESO, hebben hierin al vaak de positieve rol van het FPB en het CPB op Europees niveau benadrukt. Het is om die reden dat men in dit seminarie wil onderzoeken hoe het begrotingsproces kan worden verbeterd en men wil daarbij lessen trekken uit de Belgische en Nederlandse ervaringen, wat allemaal ten goede komt aan de lidstaten van de Europese Unie.

Inlichtingen

Dhr Vincent GEORTAY
Federaal Planbureau,
Kunstlaan, 47-49
1000 Brussel
Tel.: +32 2 507 73.39
E-mail : vg@plan.be
 
Mr Wim SUYKER
Centraal Planbureau
Tel.: +31(0)70-338.34.56
E-mail : wim.suyker@cpb.nl

  Verwante documenten

    None

  Thema's

None

  JEL

None

  Keywords

None

Please do not visit, its a trap for bots